AZ    EN
logo

2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

13.05.2020, 12:11
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-aprel ayları 2018-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 22 400,5 100,2 102,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 14 529,7 99,2 102,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2 249,7 99,3 101,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 13 028,1 103,0 102,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 3 882,0 116,8 115,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 3 903,5 99,5 91,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 2 096,8 87,2 102,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 289,7 73,7 83,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 415,3 103,8 103,9
o cümlədən: bitkiçilik 99,4 113,5 122,2
heyvandarlıq 1 315,9 103,2 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 66,6 95,9 102,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 509,8 81,1 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 690,2 108,4 111,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 11 516,1 98,1 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 428,5 90,3 101,0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 9 574,2 127,6 113,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 7 267,7 100,7 121,0
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 306,5 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 17 145,7 101,3 104,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 722,0 100,5 103,6
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 8 251,7 99,0 108,9
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 15 637,4 119,8 112,0
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 386,8 89,0 91,1
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 744,5* 128,9** 108,5***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,0 102,4
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər 10 080,0 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 6 695,3* 84,0** 115,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 84,2** 106,2***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 4 058,3* 83,8** 102,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 95,2** 102,9***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 429,0* 103,4** 114,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,8** 109,1***
idxal
faktiki qiymətlərlə 2 637,0* 84,3** 142,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 67,1** 113,4***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-mart ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,  
*** 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.

1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim