AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin yanvar ayı)

15.02.2013
Göstəricilər 2013-cü ilin yanvar ayında faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar ayı 2012-сi ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 4 474,3 102,8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 2 219,2 108,8
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 3 006,7 100,1
o cümlədən qeyri-neft sənayesi   543,1 102,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 617,7 132,4
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 387,5 166,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu 187,5 104,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 16,4 99,5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 10,9 105,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 116,3 113,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1 481,7 109,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər  536,1 108,4
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 17 281,6 x) 110,1 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 17 105,6 x) 111,1 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 176,0 -
Əhalinin gəlirləri 2 273,8 105,3
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat  246,1 103,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 396,0 x) 108,7 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 100,8
Statistika məlumatı1) - -
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 43 813,2 x) 95,5 3)
o cümlədən: - -
ixrac 34 160,3 x) 95,1 3)
ondan qeyri-neft məhsulu - -
ixracı 1 673,6 x) 108,4 3)
idxal 9 652,9 x) 96,9 3)
Gömrük məlumatı2): - -
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 33 560,9 x) 89,3 3)
o cümlədən: - -
ixrac 23 908,0 x) 86,2 3)
idxal 9 652,9 x) 96,9 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2012-ci il 2011-ci ilə nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2012-ci il; xx)2012-ci il 2011-ci ilə nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim