AZ    EN
logo

2024-cü ilin yanvar-iyun ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.07.2024, 09:52
Göstəricinin adı 2024-cü ilin yanvar-iyun ayları, faktiki 2024-cü ilin yanvar-iyun ayları 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2023-cü ilin yanvar-iyun ayları 2022-сi ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 59 520,4 104,3 100,5
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 38 798,0 106,9 103,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 840,7 103,8 99,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 31 485,3 100,9 98,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 8 794,0 107,4 106,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 7 984,8 109,4 110,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 4 988,6 112,6 104,2
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 357,1 86,3 69,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 019,7 100,3 103,4
o cümlədən: bitkiçilik 2 881,0 98,6 103,0
heyvandarlıq 3 138,7 102,1 103,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 113,2 104,0 106,4
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 967,4 108,2 117,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 618,6 112,2 112,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 27 251,2 103,4 103,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 832,7 106,9 115,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 18 842,9 121,7 109,0
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 16 052,1 114,1 108,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 790,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 39 881,2 105,3 114,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 913,5 104,8 114,0
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2024-cü il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 13 678,7 110,3 117,1
Kredit qoyuluşları, 2024-cü il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 26 498,3 124,5 114,6
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 466,5 95,2 72,7
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 1 003,3* 109,4** 111,1***
İstehlak qiymətlərinin indeksi 1) x 100,7 112,7
Əhalinin sayı, 2024-cü il 01 iyun vəziyyətinə, min nəfər 10 197,1 100,5 100,6
Xarici ticarət dövriyyəsi 2), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 18 225,4* 90,1** 94,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,4** 106,0***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 10 924,7* 81,6** 82,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,4** 104,3***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 260,9* 86,0** 122,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 77,5** 118,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 7 300,7* 106,8** 133,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,2** 111,1***

Qeyd:

* 2024-cü ilin yanvar-may ayları.
** 2024-cü ilin yanvar-may ayları 2023-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən,
*** 2023-cü ilin yanvar-may ayları 2022-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
1) 2024-cü ilin iyun ayı üzrə illik (2024-cü ilin iyun ayı 2023-cü ilin iyun ayına nisbətən) istehlak qiymətləri indeksi 101,1 faiz təşkil etmişdir.

2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim