AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar-fevral ayları)

16.03.2007
 2007-ci ilin yanvar-fevralı faktiki,milyon manat2007-ci ilin yanvar-fevralı 2006-cı ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin yanvar-fevralı 2005-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 3273.1 141.7 148.1
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 2943.8 140.1 159.3
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 725.1 113.9 105.2
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 170.5 104.4 103.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 23.4 117.0 108.9
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 89.7 116.5 126.5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1115.2 113.9 111.7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 306.1 140.4 130.5
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 785.6x) 160.4 x) 70.8 xx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 396.0 x) 167.4x) 217.0xx)
idxalın ümumi həcmi 389.6 x) 153.9 x) 43.5 xx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 515.3 x) 2.6 d.x) 156.2xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 92.0 x) 71.1 x) 3.0 d.xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 423.3 x) - -
Əhalinin gəlirləri 1825.7 133.0 118.4
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 216.8 131.5 117.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 161.4 125.4 120.7
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il martın 1-nə, nəfər) 53441 94.8 100.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.7xxx) 105.7
x) 2007-ci ilin yanvarı
xx) 2006-cı ilin yanvarı 2005-ci ilin yanvarına nisbətən
xxx)2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 108.0%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim