AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar-iyun ayları)

15.07.2008
 2008-ci ilin yanvar-iyunu faktiki, milyon manat 2008-ci ilin yanvar-iyunu 2007-сi ilin yanvar-iyununa nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 18505.7 116.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 15376.6 113.8
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3643.4 131.6
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1233.7 110.7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 90.2 113.2
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 423.4 137.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 4956.6 114.9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1423.1 129.5
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 17331.7x) 447.9 xx)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 14869.3x) 798.5xx)
idxalın ümumi həcmi 2462.4x) 122.6xx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 4070.6x) 184.2xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2972.6x) 171.7xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1098.0x) -
Əhalinin gəlirləri 9041.2 134.2
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1059.6 132.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 250.4 123.8
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il iyulun 1-nə, nəfər) 45167 86.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 120.2
x) 2008-cı ilin yanvar-mayı
xx) 2008-ci ilin yanvar- mayı 2007-ci ilin yanvar- mayına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim