AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-may ayları)

14.06.2011
 2011-ci ilin yanvar-mayı faktiki, milyon manat 2011-ci ilin yanvar-mayı 2010-cu ilin yanvar-mayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 17  596.6 100.8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 8  396.6 106.6
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 12 421.9 98.9
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2  320.9 110.6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 3 415.7 112.1
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 2  372.4 117.4
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 941.3 105.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 80.6 105.5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 65.4 106.7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 472.6 117.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 6  253.2 109.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 860.2 108.8
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 10 721.41) 113.62)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 8 004.51) 100.7 2,1)
idxalın ümumi həcmi 2 716.91) 151.72)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 4 048.2x) 125.2xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2 823.7x) 101.6xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 224.5 -
Əhalinin gəlirləri 11 192.5 116.5
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1 241.8 115
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 349.6x) 111.4xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.9
1) 2011-ciin il yanvar-apreli; 2) 2011-ci ilin yanvar-apreli 2010-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
2,1) 2011-ci ilin yanvar-apreli 2010-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə, ARDNŞ və ABƏŞ-in ixracı nəzərə alınmaqla
x) 2011-ci ilin yanvar-apreli; xx)2011-ci ilin yanvar-apreli 2010-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim