AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci il)

18.01.2012
 2011-ci ildə faktiki, milyon manat2011-ci il - 2010-cu ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 50  069.0 100.1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 24  164.7 109.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 34  545.4 95.0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5  701.8 111.1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 12  776.4 127.3
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 9  811.5 139.4
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 4  526.4 105.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 203.5 103.6
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 169.0 106.8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 245.0 111.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 16  445.8 110.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 5  332.4 107.8
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 33  151.41) 109.22)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 24  643.31) 96.3 2)
idxalın ümumi həcmi 8 508.1 1) 146.42)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 11  638.9x) 126.6xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 11  387.2x) 135.2xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 251.7  
Əhalinin gəlirləri 30  633.5 119.6
Hər nəfərə düşən gəlirlər,manat 3  383.8 118.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 356.6x) 108.3xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 107.9
1)2011-ci ilin yanvar-noyabrı
2)2011-ci ilin yanvar-noyabrı 2010-cu ilin yanvar-noyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x)2011-ci ilin yanvar- noyabrı
xx)2011-ci ilin yanvar-noyabrı 2010-cu ilin yanvar- noyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim