AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar-noyabr ayları)

14.12.2007
 2007-ci ilin yanvar-noyabrı faktiki, milyon manat2007-ci ilin yanvar-noyabrı 2006-cı ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin yanvar-noyabrı 2005-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 20818 125.4 134.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 17421.2 124.7 137.5
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5746.2 116.8 115.2
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2205.5 104.5 98.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 150.2 115.2 112.9
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 638.7 122.9 124.6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 6726.3 115.2 112.8
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2072.8 133.4 141.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 9241.0x) 98.0 xx) 130.6 xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 4819.8 x) 92.5 xx) 140.7 xxx)
idxalın ümumi həcmi 4421.2 x) 104.8 xx) 120.0 xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 5224.1 x) 154.2 xx) 2.1d. xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 4402.8 x) 159.2 xx) 163.2 xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 821.3 x) - -
Əhalinin gəlirləri 12360.5 139.7 122.5
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1461.6 138.1 121.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 199 141.7 120.1
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il dekabrın 1-nə, nəfər) 50832 93.9 96
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.4 108
x) 2007-cı ilin yanvar-oktyabrı
xx) 2007-ci ilin yanvar-oktyabrı 2006-cı ilin yanvar-oktyabrına nisbətən
xxx)2006-cı ilin yanvar- oktyabrı 2005-ci ilin yanvar- oktyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim