AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar-iyul ayları)

14.08.2009
 2009-cu ilin yanvar-iyulu faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvar-iyunu 2008-сi ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2008-ci ilin yanvar-iyulu 2007-сi ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 17336.5 102.7 116.7
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 8315.7 103.6 115
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 11313 100.1 114.1
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2365.5 94.4 108.3
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 4082.5 90.3 134.2
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 2993.9 104.5 191.3
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2105.4 106.6 109.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 106.3 100.6 113.1
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 84.2 100.4 108.5
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 560.9 112.7 134.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 6505.5 108.5 114.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2054 112.8 132.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 8530.5x) x x
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 5811.6 x) x x
idxalın ümumi həcmi 2718.9 x) 88.1 xx) 125.6 xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 4861.9x) 101.1 xx) 186.3 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 4437.9x) 108.4 xx) 179.2xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 424.0 x) - -
Əhalinin gəlirləri 12530.5 113.6 135
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1413 112.1 133.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 298 117.8 123.8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103.1 120.9
x) 2009-cu ilin yanvar-iyunu
xx)2009-cu ilin yanvar-iyunu 2008-ci ilin yanvar-iyununa nisbətən
xxx) 2008-ci ilin yanvar-iyunu 2007-ci ilin yanvar-iyununa nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim