AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar-aprel ayları)

15.05.2007
 2007-ci ilin yanvar-apreli faktiki, milyon manat2007-ci ilin yanvar-apreli 2006-cı ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin yanvar-apreli 2005-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 6884.2 137.1 139.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 6096.2 136.6 145.5
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1692.8 109.6 111.3
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 346.1 107.1 102.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 49.4 116.2 110.7
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 192.7 117.3 123.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2322.6 114.2 112
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 623.2 133.5 130.1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 2055.2x) 105.7xx) 120.8xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 919.1 x) 88.6xx) 216.4xxx)
idxalın ümumi həcmi 1136.1x) 125.4xx) 80.2xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1086.8 x) 165.0x) 147.5xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 834.6 x) 125.6xx) 170.2xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 252.2 x) - -
Əhalinin gəlirləri 4008.9 136.7 118.9
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 475.6 135.2 117.7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 166.1 125.8 120.2
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il mayın 1-nə, nəfər) 52844 94.8 99.1
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.5xxxx) 105.4
x) 2007-ci ilin I rübü
xx) 2007-ci ilin I rübü 2006-cı ilin I rübünə nisbətən
xxx)2006-cı ilin I rübü 2005-ci ilin I rübünə nisbətən
xxxx) 2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 109.7%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim