AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.04.2021, 11:33
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-mart ayları 2020-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-сu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 18 921,5 98,7 101,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 12 062,0 102,1 103,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 891,1 98,2 100,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 10 996,2 96,4 100,8
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 3 280,2 111,9 123,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 2 365,2 80,6 106,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 1 009,5 67,8 90,9
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 202,2 98,3 88,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 994,8 102,2 103,7
o cümlədən: bitkiçilik 48,7 102,5 113,4
heyvandarlıq 946,1 102,2 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 46,7 92,0 99,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 253,2 57,5 95,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 531,2 102,5 117,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 9 524,8 98,9 101,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 824,5 88,6 94,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 5 736,4 73,4 143,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 5 523,7 105,1 103,9
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 212,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 13 455,9 98,9 107,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 344,9 98,4 106,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 8 379,9 96,4 105,8
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 14 619,6 93,1 121,0
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 917,5 70,7 82,4
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 692,3* 97,2** 128,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,9 103,0
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər 10 127,1 100,5 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 4 515,0* 92,5** 94,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,9** 85,5***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 2 903,0* 93,9** 102,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,4** 99,8***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 331,3* 112,1** 105,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 96,8** 96,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 1 612,0* 90,2** 82,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 71,7** 65,5***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim