AZ    EN
logo

2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.11.2020, 12:36
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları 2018-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 58 469,5 96,2 102,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 40 978,8 97,7 103,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 861,6 95,4 101,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 30 344,7 95,5 101,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 9 681,0 111,5 114,5  
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 11 540,2 97,9 97,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 6 758,4 90,1 106,8
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 171,2 77,3 108,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 480,0 101,6 107,2
o cümlədən: bitkiçilik 3 845,7 100,2 111,4
heyvandarlıq 3 634,3 103,0 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 155,5 81,1 101,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 020,2 61,0 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 801,1 101,4 116,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 31 663,2 98,5 103,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 569,2 74,1 102,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 20 207,1 104,8 106,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 20 722,1 112,3 103,9
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 515,0 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 46 056,8 98,6 106,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 617,2 97,9 105,9
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 834,3 91,0 105,0
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 14 873,7 104,4 115,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 069,5 74,1 82,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 706,6* 117,1** 111,7***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8 102,6
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 116,3 100,7 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 17 830,3* 71,8** 107,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 78,0** 101,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 10 006,8* 69,2** 94,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 90,0** 100,2***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 282,4* 90,8** 115,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 81,8** 110,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 7 823,5* 75,4** 131,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 61,3** 103,4***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim