AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-oktyabr ayları)

13.11.2010
 2010-cu ilin yanvar-oktyabrı faktiki, milyon manat 2010-cu ilin yanvar-oktyabrı 2009-cu ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 32  499.5 104.1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 13  732.4 105.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 22  488.6 103.0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4  099.9 106.1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 7  057.8 114.8
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 4  777.1 106.6
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3  164.2 96.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 162.1 102.7
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 130.1 103.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 933.0 132.1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 10  851.3 108.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3  727.8 110.6
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 20  212.21) 140.72)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 15  667.91) 156.82)
idxalın ümumi həcmi 4  544.31) 103.82)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 7  504.51) 103.72)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6  836.61) 105.92)
Dövlət büdcəsinin profisiti 667.9  
Əhalinin gəlirləri 20  290.2 111.7
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2  273.9 110.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 320.0 107.2
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 105.3
1) 2010-cu ilin yanvar-sentyabrı
2) ) 2010-cu ilin yanvar-sentyabrı 2009-cu ilin yanvar- sentyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim