AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin yanvar ayı)

19.02.2009
 2009-cu ilin yanvarı faktiki, milyon manat2009-cu ilin yanvarı 2008-ci ilin yanvarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2008-ci ilin yanvarı 2007-ci ilin yanvarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1860 97.4 111.3
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 1323.9 94.9 111.3
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 277.4 75.6 105.1
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 111.7 102.1 104.7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 13.5 101.4 108.9
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 60.7 107.9 140.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 939.5 110.3 114.7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 310.1 120.1 129.1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 54919.7x) 466.5xx) 101.1xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 47756.2x) 788.3xx) 95.1xxx)
idxalın ümumi həcmi 7163.5x) 125.4xx) 108.5xxx)
Əhalinin gəlirləri 1434.7 121.9 128.6
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 166.6 120.5 127.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 291 126.5 131.4
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2009-cu il fevralın 1-nə, nəfər) 44468 88 94.2
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 111.9 115.3
x) 2008-ci il
xx) 2008-ci il 2007-ci ilə nisbətən
xxx)2007-ci il 2006-cı ilə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim