AZ    EN
logo

2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

13.03.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar-fevral ayları)

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-fevralı faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-fevralı 2014-сü ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 7 113,6 104,2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 4 738,0 105,1
Sənaye məhsulu 3 700,2 102,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 1 697,5 100,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 247,0 113,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu 428,6 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 33,2 103,8
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 22,5 102,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri 254,7 110,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 543,8 108,5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 076,7 105,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1 684,8 x) 96,2 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1 263,2 x) 73,2 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 421,6 -
Əhalinin gəlirləri 5 859,4 105,0
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 618,0 103,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 444,4x) 104,3 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,0
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 1 959,4 x) 105,0 3)
o cümlədən:
ixrac 1 385,2 x) 104,7 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 124,2 x) 116,03)
idxal 574,2 x) 106,4 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 1 852,0 x) 120,2 3)
o cümlədən:
ixrac 1 277,8 x) 124,2 3)
idxal 574,2 x) 106,4 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2015-ci ilin yanvar ayı 2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2015-ci ilin yanvar ayı;
xx) 2015-ci ilin yanvar ayı 2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim