AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-fevral ayları)

14.03.2011
 2011-ci ilin yanvar-fevralı faktiki, milyon manat 2011-ci ilin yanvar-fevralı 2010-cu ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 6  711.5 101.4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 2 747.2 103.8
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 4  860.8 100.2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1 003.8 108.9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 1 120.3 98.3
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 733.5 98.1
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 323.1 105.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 29.9 105.6
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 23.9 105.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 178.1 120.2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2 381.0 107.8
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 760 109.9
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 2  165.81) 109.82)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 1  572.81) 98.12)
idxalın ümumi həcmi 593.01) 160.52)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1  121.5x) 115.3xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 382.9x) 119.5xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 738.6  
Əhalinin gəlirləri 4 158.4 114.5
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 462.1 113
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 332.3 111.4
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.9
1) 2011-ci il yanvarı
2) 2011-ci ilin yanvarı 2010-cu ilin yanvarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci il yanvarı
xx) 2011-ci ilin yanvarı 2010-cu ilin yanvarına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim