AZ    EN
logo

2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

15.10.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2014-сü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 40 678,4 103,7
o cümlədən:
qeyri-neft ÜDM 27 969,9 106,4
əhalinin hər nəfərinə düşən həcmi, manat 4 275,2 102,5
Sənaye məhsulu 19 715,5 102,1
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 633,8 110,2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 11 831,2 100,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 8 760,2 106,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4 813,0 106,7
o cümlədən: bitkiçilik 2 715,9 110,4
heyvandarlıq 2 097,1 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 166,1 100,6
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 119,6 101,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 380,0 103,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri 1 216,6 108,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 18 089,1 111,4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 5 111,8 106,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 10 667,0 x) 86,0 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 10 794,0 x) 94,1 xx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 127,0 -
Əhalinin gəlirləri 30 122,8 105,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 3 165,9 104,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2015-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə 7 320,3 104,7
Kredit qoyuluşları, 2015-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə 20 095,8 116,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 333,6 142,1
Orta aylıq əmək haqqı, manat 460,1 x) 104,4 xx)
Yeni iş yerləri, vahid 87876 87,8
o cümlədən daimi 67589 82,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,7
Əhalinin sayı, min nəfər, 2015-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə 9 666,0 101,2
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 17 608,2 x) 99,7 3)
o cümlədən: ixrac 11 709,5 x) 98,6 3)
idxal 5 898,7 x) 104,2 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 14 082,2 x) 100,0 3)
o cümlədən: ixrac 8 183,5 x) 98,5 3)
ondan qeyri-neft ixracı 1 078,9 x) 108,7 3)
idxal 5 898,7 x) 104,2 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
2) İxrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2015-ci ilin yanvar-avqust ayları 2014-cü ilin yanvar- avqust aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2015-ci ilin yanvar- avqust ayları;
xx) 2015-ci ilin yanvar- avqust ayları 2014-cü ilin yanvar- avqust aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim