AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.11.2022, 12:30
Göstəricinin adı 2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2020-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 111 028,2 105,2 104,9
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 56 055,9 109,7 105,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 11 032,8 104,7 104,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 73 272,6 99,0 105,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 14 432,7 105,6 120,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 11 774,5 108,2 88,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 7 829,3 123,8 86,9
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 975,6 84,8 88,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 9 728,7 103,2 104,1
o cümlədən: bitkiçilik 5 304,2 103,2 105,4
heyvandarlıq 4 424,5 103,1 102,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 176,7 112,6 100,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 318,2 137,4 94,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 199,6 115,7 105,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 40 402,8 102,9 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 7 226,8 106,9 104,7
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 27 029,5 133,6 100,1
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 23 206,1 115,0 97,4
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 3 823,4 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 56 860,8 120,4 102,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 650,2 119,9 101,9
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 11 225,7 127,0 112,8
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 19 701,7 123,5 107,3
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 649,6 74,6 81,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 827,4* 114,4** 102,3***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,7 105,7
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 204,8 100,6 100,3
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 41 256,2* 171,9** 134,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 109,1** 100,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 30 962,9* 197,8** 156,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 113,3** 109,8***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 2 116,8* 117,0** 140,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 105,8** 128,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 10 293,3* 123,4** 106,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,1** 87,7***

Qeyd:

* 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları.
** 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
*** 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim