AZ    EN
logo

2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

16.11.2017
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-сı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 56 481,5 99,3 96,3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 35 390,9 102,1 94,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5806,7 98,3 95,2
Sənaye məhsulu, milyon manat 31 975,4 95,4 99,8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 7 659,5 103,4 103,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 12 536,5 97 73,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 9 157,9 97,8 72,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 780,0 104 101,8
o cümlədən: bitkiçilik 2 850,9 105,3 101,2
heyvandarlıq 2 929,1 102,8 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 185,9 101,7 99,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 612,7 102,2 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 411,4 105,7 103,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 28 033,9 102,1 102,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 757,5 101 100,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 13 557,2 112 87,2
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 14150,2 113,5 89,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 593 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 40190,7 108,2 108,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4131,9 107,2 107,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 022,2 89,9 106,9
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 437,2 74,1 87,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 857,1 116,3 118
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 525,6* 107,2** 106,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,7 111,6
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 9875,3 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1
faktiki qiymətlərlə 17 221,7* 109,2** 80,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,1** 95,3***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 11 044,1* 115,5** 74,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,7** 96,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 177,6* 99,5** 94,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,4** 93,0***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı2
faktiki qiymətlərlə 14 321,5* 110,8** 78,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,0** 91,2***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 8 143,9* 121,3** 67,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,2** 90,1***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 069,4* 126,9** 71,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 124,4** 77,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 177,6* 99,5** 94,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,4** 93,0***

Qeyd:

* 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları.

** 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.

1 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

2 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim