AZ    EN
logo

2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

16.03.2017

Göstəricinin adı

2017-ci ilin
yanvar-fevral ayları,
faktiki

2017-ci ilin
yanvar-fevral ayları
2016-сı ilin
yanvar-fevral  aylarına
nisbətən, faizlə

Məlumat üçün
2016-cı ilin
yanvar - fevral
ayları 2015-сi ilin yanvar - fevral aylarına
nisbətən, faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat

10 042,6

100,4

96,8

   o cümlədən qeyri-neft ÜDM

5 704,1

102,3

94,5

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat

1 035,6

99,3

95,7

Sənaye məhsulu, milyon manat

6 539,3

96,3

99,9

   o cümlədən qeyri-neft sənayesi  

1 471,0

105,0

104,5

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat

2 093,7

105,7

68,9

   o cümlədən tikinti-quraşdırma 
işlərinə  

1 455,8

101,2

67,6

Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat

497,2

103,2

102,6

    o cümlədən: bitkiçilik

10,2

128,8

104,5

                         heyvandarlıq   

487,0

102,8

102,6

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton

32,6

104,4

94,7

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin

294,6

102,3

101,4

İnformasiya və rabitə xidmətləri,
milyon manat

257,6

102,4

107,7

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi,
milyon manat

4 926,0

101,4

104,2

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat

1 215,6

97,4

102,3

Dövlət büdcəsinin gəlirləri,
milyon manat

2 370,5

99,5

86,2

Dövlət büdcəsinin xərcləri
milyon manat

2 191,7

162,8

50,2

Dövlət büdcəsinin profisiti,
milyon manat

178,8

-

-

Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat

6 980,3

104,7

110,2

Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat

719,8

103,6

109,0

Əhalinin banklardakı əmanətləri,
2017-ci il 01 fevral vəziyyətinə,
milyon manat

7 747,2

89,6

121,4

Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat

16 705,2

78,8

114,0

   o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər

1 633,1

124,2

127,5

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat

504,8 x)

105,1 xx)

108,0xxx)

İstehlak qiymətlərinin indeksi

      -

112,5

111,7

Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər

9 816,1

101,1

101,2

Statistika məlumatı 1)

 

Xarici ticarət dövriyyəsi,  milyon ABŞ $

1 672,9x)

90,5xx)

87,9xxx)

   o cümlədən: ixrac

1 222,9x)

89,3xx)

93,2 xxx)

                        idxal

 450,0x)

93,1xx)

75,2xxx)

Gömrük məlumatı 2)

 

Xarici ticarət dövriyyəsi,  milyon ABŞ $

1 254,6x)

87,0xx)

66,9xxx)

   o cümlədən: ixrac

 804,6x)

82,9xx)

63,6xxx)

                     ondan qeyri-neft ixracı

90,2x)

149,5xx)

51,8xxx)

                        idxal

 450,0x)

93,1xx)

75,2xxx)

Qeyd:
x)    2017-ci ilin yanvar ayı
xx)  2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən (xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə  
müqayisəli qiymətlərlə).
xxx) 2016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən (xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə 
müqayisəli qiymətlərlə).
1)     Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi  
tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə
dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 
2)     Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam
neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim