AZ    EN
logo

2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.10.2019, 16:41
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları,faktiki 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2017-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 58 464,2 102,5 100,8
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 35 504,5 103,5 101,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 910,1 101,6 100,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 34 663,7 101,7 102,0
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 8 309,8 115,6 110,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 10 146,2 98,1 88,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 6 346,8 108,9 120,2
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 213,2 110,6 124,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 273,8 107,1 104,3
o cümlədən: bitkiçilik 3 307,3 111,0 105,8
heyvandarlıq 2 966,5 103,1 102,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 172,5 101,6 101,3
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 487,4 102,1 101,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 580,3 116,4 107,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 27 577,4 103,0 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 570,8 102,1 102,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 16 871,2 104,7 133,7
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 16 690,6 106,5 122,5
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 180,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 42 202,7 106,7 109,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 266,2 105,8 108,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 561,8 106,7 116,3
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 13 865,5 112,7 99,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 491,3 84,1 97,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 589,3* 108,9** 103,1***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,6 102,6
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 035,4 100,9 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 22 340,7* 110,1** 134,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,2** 100,2***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 12 958,8* 96,6** 137,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,8** 101,0***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 277,4* 116,8** 113,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 112,2** 104,0***
idxal
faktiki qiymətlərlə 9 381,9* 136,7** 129,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 108,0** 98,8***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları
** 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları 2017-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim