AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar-iyul ayları)

15.08.2007
 2007-ci ilin yanvar-iyulu faktiki, milyon manat2007-ci ilin yanvar-iyulu 2006-cı ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin yanvar-iyulu 2005-ci ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 12739.7 134.5 135.1
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 10727.5 134.7 141.4
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3318.7 111.3 112.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1304.6 102.7 100.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 93.3 119.5 109.5
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 373.3 119.5 124.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 4120.8 114.6 112.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1193.9 132.7 137.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 4986.1x) 98.9 xx) 147.8xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 2532.0 x) 86.6xx) 223.0 xxx)
idxalın ümumi həcmi 2454.1 x) 115.9 xx) 100.9xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2582.3 x) 167.6 xx) 168.8 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2284.8 x) 158.0 xx) 159.9 xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 297.5 x) - -
Əhalinin gəlirləri 7026.1 139.1 120.1
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 832.5 137.5 118.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 173 127.1 120
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il avqustun 1-nə, nəfər) 51857 93.8 98
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 115.9xxxx) 106.5
x) 2007-cı ilin yanvar-iyunu
xx) 2007-ci ilin yanvar- iyunu 2006-cı ilin yanvar-iyununa nisbətən
xxx) 2006-cı ilin yanvar- iyunu 2005-ci ilin yanvar- iyununa nisbətən
xxxx)2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 108.9%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim