AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-fevral ayları)

15.03.2012
 2012-ci ilin yanvar-fevralı faktiki, milyon manat 2012-ci ilin yanvar-fevralı 2011-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 8  001.9 100.5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 3 412.2 107.1
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 5  998.5 100.2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1 037.0 117.2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 1 196.4 105.2
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 711.6 95.6
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 341.2 102.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 31.5 105.3
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 19.8 110.3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 195.4 114.1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2 617.2 109
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 851.1 108.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 2  506.5x) 99.01)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 1  848.8x) 96.21)
idxalın ümumi həcmi  657.7x) 106.81)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1 547.9x) 138.0xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 460.8x) 120.3xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 087.1 -
Əhalinin gəlirləri 4 543.7 113.6
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 497.9 112
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 368.4x) 108.5xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103.7
1) 2012-ci ilin yanvarı 2011-ci ilin yanvarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2012-ci ilin yanvarı
xx)2012-ci ilin yanvarı 2011-ci ilin yanvarına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim