AZ    EN
logo

2015-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

15.07.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar-iyun ayları)

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-iyun ayları 2014-сü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 26 265,1 105,7
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 17 568,1 109,2
Sənaye məhsulu 13 276,5 103,8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3 669,4 114,1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 7 925,6 103,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 5 833,5 111,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu 2 648,6 107,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 109,6 101,5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 78,0 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri 771,8 110,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 11 962,5 113,4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3 202,5 106,0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6 424,4 x) 80,1 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7 330,2 x) 99,5 xx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 905,8 -
Əhalinin gəlirləri 19 826,3 106,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 2 087,2 104,9
Orta aylıq əmək haqqı, manat 454,8 x) 103,8 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,5
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 11 723,6 x) 105,3 3)
o cümlədən:
ixrac 7 655,8 x) 102,8 3)
idxal 4 067,8 x) 114,9 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 9 350,0 x) 105,7 3)
o cümlədən:
ixrac 5 282,2 x) 102,3 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 732,1 x) 124,4 3)
idxal 4 067,8 x) 114,9 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2015-ci ilin yanvar-may ayları 2014-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2015-ci ilin yanvar-may ayları;
xx) 2015-ci ilin yanvar-may ayları 2014-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim