AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin I rübü)

14.04.2008
 2008-ci ilin I rübü faktiki,milyon manat2008-ci ilin I rübü 2007-ci ilin I rübünə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin I rübü 2006-cı ilin I rübünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 8209.8 113.8 139.7
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 7051.9 112.9 138.6
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1409.2 121.4 112.3
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 287.6 103.5 105.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 40.8 112.8 118.2
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 204.5 145.9 116.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2347.8 114.8 114.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 666.9 129.5 137.6
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 2132.1x) 160.3xx) 128.2xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 1197.8 x) 217.6xx) 110.7xxx)
idxalın ümumi həcmi 934.3x) 119.8xx) 144.3xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1425.1x) 183.4xx) 184.9xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 832.6x) 179.9xx) 114.0xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 592.5x) - -
Əhalinin gəlirləri 4143.8 133.1 133.1
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 486.3 131.6 131.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 229.8 126.5 129.3
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il aprelin 1-nə, nəfər) 45317 85.2 94.3
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.5 116.6
x) 2008-cı ilin yanvar-fevralı
xx) 2008-ci ilin yanvar-fevralı 2007-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən
xxx)2007-ci ilin yanvar-fevralı 2006-cı ilin yanvar-fevralına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim