AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar-avqust ayları)

15.09.2008
  2008-ci ilin yanvar-avqustu faktiki, milyon manat2008-ci ilin yanvar-avqustu 2007-ci ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin yanvar-avqustu 2006-cı ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 25891.9 113.2 132.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 20479.8 109.6 132.7
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5396.6 136.6 111.6
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2370.8 108.5 103.0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 119.3 110.6 119.7
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 581.5 131.7 119.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 6781.2 115.3 114.7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2027.7 129.6 132.9
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 38578.5x) 615.5xx) 106.2xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 34678.3x) 10.2dxx) 103.2xxx)
idxalın ümumi həcmi 3900.2x) 135.8xx) 110.1xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6038.9x) 167.0xx) 174.0xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 5106.5x) 176.3xx) 158.8xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 932.4x) - -
Əhalinin gəlirləri 12709.5 135.4 140.9
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1488.1 133.8 139.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 255.3 123.4 133.7
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il sentyabrın 1-nə, nəfər) 44842 86.9 93.9
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 121.3 115.9
x) 2008-ci ilin yanvar-iyulu
xx) 2008-ci ilin yanvar- iyulu 2007-ci ilin yanvar-iyuluna nisbətən
xxx)2007-ci ilin yanvar- iyulu 2006-cı ilin yanvar- iyuluna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim