AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

18.01.2022, 14:47
Göstəricinin adı 2021-ci ildə, faktiki 2021-ci il 2020-ci ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci il 2019-сu ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 92 857,7 105,6 95,7
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 57 786,2 107,2 97,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 9 269,3 105,1 95,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 54 480,5 105,2 96,0
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 15 457,2 118,9 111,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 16 127,0 91,8 92,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 10 361,5 90,4 88,4
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 563,0 49,8 90,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 9 163,4 103,4 102,0
o cümlədən: bitkiçilik 4 511,0 104,0 100,8
heyvandarlıq 4 652,4 102,8 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 193,9 102,8 80,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 214,2 103,1 57,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 384,2 106,1 100,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 44 217,5 103,2 98,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 7 758,2 104,8 72,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 26 419,1 107,0 101,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 27 412,8 103,8 108,1
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 993,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 57 181,5 102,6 98,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 708,0 102,2 97,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 9 051,7 114,5 91,1
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 16 700,6 113,8 97,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 786,3 85,2 65,4
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 724,1* 102,9** 112,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 106,7 102,8
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 10 152,8 100,3 100,6
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 30 746,3* 140,7** 72,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,8** 78,4***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 20 336,4* 167,0** 69,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,4** 88,8***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 2 359,8* 144,1** 92,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 133,8** 82,1***
idxal
faktiki qiymətlərlə 10 409,9* 107,7** 78,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,8** 63,7***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim