AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-may ayları)

16.06.2010
 2010-cu ilin yanvar-mayı faktiki,milyon manat2010-cu ilin yanvar-mayı 2009-cu ilin yanvar-mayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 16  533.9 104.3
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 12 141.3 104.3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 3 021.3 111.3
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 671.4 100.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 76.4 103.0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 419.1 125.1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 5 172.7 108.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 642.4 110.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 8 007.91) 148.32)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 6 246.6 1) 176.5 2)
idxalın ümumi həcmi 1 761.3 1) 94.72)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 3 232.6 1) 100.02)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2 779.9 1) 93.52)
Dövlət büdcəsinin profisiti 452.7 -
Əhalinin gəlirləri 9  403.1 109.5
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1  056.7 108.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 313.9 105.9
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104.7

1)2010-cu ilin yanvar-apreli
2)2010-cu ilin yanvar-apreli 2009-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim