AZ    EN
logo

2014-cü ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

16.05.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar-aprel ayları)

Göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-aprel ayları 2013-сü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən,faizlə
Ümumi daxili məhsul 18 206,3 103,2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 10 041,8 109,0
Sənaye məhsulu 11 032,1 98,0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 282,5 104,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 4 627,9 108,6
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 2 756,2 96,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu 795,6 103,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 67,6 101,9
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 46,2 103,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri 468,9 112,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 6 586,3 109,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 977,9 106,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 4 482,5 x) 96,0 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 4 374,3 x) 96,9 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 108,2 -
Əhalinin gəlirləri 12 096,8 104,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 1 290,7 103,3
Orta aylıq əmək haqqı, manat 434,3 x) 106,6 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,9
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 9 724,9 x) 93,3 3)
o cümlədən:
ixrac 7 960,6 x) 96,5 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 380,3 x) 88,2 3)
idxal 1 764,3 x) 79,1 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 7 141,6 x) 85,1 3)
o cümlədən:
ixrac 5 377,3 x) 87,0 3)
idxal 1 764,3 x) 79,1 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü ilin yanvar-mart ayları 2013-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü ilin yanvar-mart ayları;
xx) 2014-cü ilin yanvar-mart ayları 2013-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim