AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-avqust ayları)

17.09.2010
 2010-cu ilin yanvar-avqustu faktiki, milyon manat2010-cu ilin yanvar-avqustu 2009-cu ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 26  189.6 103.8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 10  964.9 104.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 18  311.9 103.8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3  255.3 109.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 5  218.1 111.3
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3  626.6 105.5
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2  406.2 93.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 129.6 102.8
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 104.3 103.8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 723.1 132.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 8  452.2 108.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2  845.8 110.2
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 15  516.21) 148.72)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 12  008.51) 168.12)
idxalın ümumi həcmi 3  507.71) 106.62)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 5  734.21) 100.52)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 5  244.11) 99.42)
Dövlət büdcəsinin profisiti 490.1 -
Əhalinin gəlirləri 15  832.8 111
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1  776.8 109.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 317.4 105.7
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 105
1) 2010-cu ilin yanvar-iyulu
2) 2010-cu ilin yanvar-iyulu 2009-cu ilin yanvar-iyuluna nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim