AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu il)

19.01.2011
 2010-cu ildə faktiki, milyon manat 2010-cu il - 2009-cu ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 41  574.7 105
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 18  442.7 107.9
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 27  434.6 102.6
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5  033.4 106.6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 9  715.2 121.2
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 6  767.6 115.1
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3  880.0 97.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 196.3 103.1
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 158 103.8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 161.30 129.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 13  679.5 109
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4  724.5 110.8
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 25  115.11) 134.92)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 19  403.61) 147.42)
idxalın ümumi həcmi 5  711.51) 104.82)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 9  192.01) 103.12)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 8  421.01) 106.72)
Dövlət büdcəsinin profisiti 771  
Əhalinin gəlirləri 25  605.6 113.3
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2  866.0 111.9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 325 109.1
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 105.7
1) 2010-cu ilin yanvar-noyabrı
2) 2010-cu ilin yanvar-noyabrı 2009-cu ilin yanvar- noyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim