AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

14.09.2022, 11:44
Göstəricinin adı 2022-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2022-ci ilin yanvar-avqust ayları 2021-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci ilin yanvar-avqust ayları 2020-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 84 880,4 105,8 103,6
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 43 303,5 110,3 105,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 8 440,1 105,3 103,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 56 103,2 99,9 102,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 11 622,3 109,0 118,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 9 117,0 106,9 89,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 5 867,2 122,5 88,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 734,3 82,4 91,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 428,8 103,2 105,0
o cümlədən: bitkiçilik 4 087,7 103,6 107,3
heyvandarlıq 3 341,1 102,7 102,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 139,1 111,8 98,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 024,9 137,7 88,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 729,2 115,3 106,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 30 874,5 102,8 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 641,3 107,3 104,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 20 184,8 126,6 99,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 18 151,9 116,2 95,5
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 032,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 44 481,2 120,0 100,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 423,0 119,5 100,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 10 817,1 125,7 110,7
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 18 985,6 123,5 105,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 662,3 70,6 88,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 831,3* 114,1** 101,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,2 104,8
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər 10 191,6 100,5 100,4
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), milyon ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 30 653,2* 171,7** 129,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 107,2** 95,9***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 23 159,4* 200,5** 146,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 112,3** 102,1***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 682,0* 124,2** 130,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 111,4** 117,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 7 493,8* 119,0** 106,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 97,7** 87,6***

Qeyd:

* 2022-ci ilin yanvar-iyul ayları.
** 2022-ci ilin yanvar-iyul ayları 2021-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
*** 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim