AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-noyabr ayları)

14.12.2010
 2010-cu ilin yanvar-noyabrı faktiki, milyon manat 2010-cu ilin yanvar-noyabrı 2009-cu ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 36  575.4 104.5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 15  506.9 105.9
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 25  255.5 103.1
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4  554.1 105.9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 7  704.5 115.2
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 5  231.0 107.7
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3  430.6 97.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 179.9 103.1
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 144.6 103.8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 033.30 130.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 12  033.6 108.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4  156.4 110.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 22  502.51) 136.22)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 17  365.71) 150.22)
idxalın ümumi həcmi 5  136.81) 103.62)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8  418.31) 100.92)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7 643.81) 106.52)
Dövlət büdcəsinin profisiti 774.5  
Əhalinin gəlirləri 22 678.40 112
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2 539.90 110.7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 321.2 107.7
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 105.5
1) 2010-cu ilin yanvar-oktyabrı
2) 2010-cu ilin yanvar-oktyabrı 2009-cu ilin yanvar- oktyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim