AZ    EN
logo

2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

15.12.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları)

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2014-сü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 50 057,5 103,1
o cümlədən:
qeyri-neft ÜDM 34 676,8 104,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 255,5 101,9
Sənaye məhsulu 24 000,5 103,0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 883,2 107,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 14 438,8 97,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma 10 570,4 99,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu 5 384,0 106,7
o cümlədən: bitkiçilik 2 741,5 110,8
heyvandarlıq 2 642,5 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 203,7 100,5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 147,6 101,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 713,1 103,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri 1 495,2 106,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 22 434,6 111,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 6 450,6 105,4
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 13 874,1 x) 87,9 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 13 925,3 x) 100,5 xx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 51,2 -
Əhalinin gəlirləri 36 770,2 105,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 3 860,5 104,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2015-ci il 01 noyabr vəziyyətinə 7 172,9 102,4
Kredit qoyuluşları, 2015-ci il 01 noyabr vəziyyətinə 18 566,4 104,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 301,9 138,0
Orta aylıq əmək haqqı, manat 462,0 x) 104,6 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,7
Əhalinin sayı, min nəfər, 2015-ci il 01 noyabr vəziyyətinə 9 687,3 101,2
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 21 679,3 x) 98,5 3)
o cümlədən: ixrac 14 238,4 x) 98,1 3)
idxal 7 440,9 x) 100,3 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 17 205,9 x) 95,7 3)
o cümlədən: ixrac 9 765,0 x) 94,0 3)
ondan qeyri-neft ixracı 1 324,9 x) 103,7 3)
idxal 7 440,9 x) 100,3 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
2) İxrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2015-ci ilin yanvar - oktyabr ayları 2014-cü ilin yanvar - oktyabr aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2015-ci ilin yanvar - oktyabr ayları;
xx) 2015-ci ilin yanvar - oktyabr ayları 2014-cü ilin yanvar - oktyabr aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim