AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci il)

18.01.2008
 2007-ci il faktiki, milyon manat2007-ci il 2006-cı ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı il 2005-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 25228.1 125 134.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 20247.8 124 136.6
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 6774.8 117.8 114.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2319.7 104 100.9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 167.3 114.9 113.5
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 719.9 127 123
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 7591.4 115.3 113.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2348.3 133.8 142.1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 10461.3x) 102.1xx) 129.1 xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 5461.6x) 97.1xx) 135.9xxx)
idxalın ümumi həcmi 4999.7x) 108.1xx) 121.6xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 5566.1x) 153.6xx) 196.5xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 4841.4x) 155.3xx) 166.9xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 724.7x) - -
Əhalinin gəlirləri 14305.6 140.3 126.5xxxx)
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1690.3 138.6 125.1xxxx)
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 214 142 127.8
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il yanvarın 1-nə, nəfər) 50651 94 95.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.7 108.3
x) 2007-cı ilin yanvar-noyabrı
xx) 2007-ci ilin yanvar-noyabrı 2006-cı ilin yanvar-noyabrına nisbətən
xxx)2006-cı ilin yanvar- noyabrı 2005-ci ilin yanvar- noyabrına nisbətən
xxxx)dəqiqləşdirilmişdir
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim