AZ    EN
logo

2014-cü ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

18.02.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar ayı)

Göstəricilər 2014-cü ilin yanvar ayında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar ayı 2013-сü ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 4 359.0 100.8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 2 346.8 107.7
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 2 758.0 96.0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 586.6 105.6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 660.9 106.3
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 446.1 114.4
Kənd təsərrüfatı məhsulu 196.2 103.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 16.5 100.7
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 11.4 105.1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 121.8 112.7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1 665.9 109.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 578.8 107.8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 19 494.6x) 112.8xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 19 143.5x) 109.9xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 351.1 -
Əhalinin gəlirləri 2 618.2 103.8
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 279.9 102.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 423.0x) 106.2xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.2
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 43 551.2x) 102.73)
o cümlədən:
ixrac 32 838.7x) 100.73)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 773.0x) 106.03)
idxal 10 712.5x) 109.13)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 34 687.9x) 106.33)
o cümlədən:
ixrac 23 975.4x) 105.13)
idxal 10 712.5x) 109.13)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü il 2012-ci ilə nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü il;
xx) 2013-cü il 2012-ci ilə nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim