AZ    EN
logo

2014-cü ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

17.03.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar-fevral ayları)

Göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-fevralı faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-fevralı 2013-сü ilin yanvar-fevralına nisbətən,faizlə
Ümumi daxili məhsul 8 462.4 101.6
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 4 565.1 108.8
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 5 415.6 96.3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1 134.3 108.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 1 824.6 107.9
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 1 049.6 106.6
Kənd təsərrüfatı məhsulu 378.3 103.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 32.8 100.5
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 21.9 105.3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 243.9 111.2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 193.3 109.0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 010.3 106.9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1 751.7x) 99.1xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1 726.8x) 124.1xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 24.9 -
Əhalinin gəlirləri 5 636.0 104.1
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 601.8 102.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 426.3x) 106.4xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.1
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 3 195.5x) 92.73)
o cümlədən:
ixrac 2 660.3x) 94.43)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 119.1x) 108.03)
idxal 535.2x) 84.33)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 2 406.0x) 96.43)
o cümlədən:
ixrac 1 870.8x) 99.83)
idxal 535.2x) 84.33)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü ilin yanvar ayı 2013-cü ilin yanvar ayına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü ilin yanvar ayı;
xx) 2014-cü ilin yanvar ayı 2013-cü ilin yanvar ayına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim