AZ    EN
logo

2016-cı ilin birinci rübündə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

15.04.2016
Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-mart ayları)

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-mart ayları, faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci ilin yanvar-mart ayları 2014-сü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 12 588,7 96,5 105,3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 8 240,4 94,3 107,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 311,6 95,3 104,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 6 991,7 99,4 103,9
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1 976,6 105,1 109,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 2 876,8 65,8 103,0
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2 013,4 67,5 114,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 643,6 102,7 103,4
o cümlədən: bitkiçilik 12,9 109,2 105,9
heyvandarlıq 630,7 102,5 103,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 48,1 95,4 102,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 437,3 101,7 103,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 372,8 108,9 109,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 6 793,4 103,4 109,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər,milyon manat 1 784,6 102,4 105,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 3 678,1 93,4 87,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 2 623,5 62,6 95,8
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 1 054,6 - -
Əhalinin gəlirləri, milyon manat 10 303,5 109,0 105,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 1 073,5 107,7 104,0
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 8 077,3 101,8 120,3
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 20 327,4 98,2 132,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 329,5 116,8 136,9
Orta aylıq əmək haqqı, manat 472,2x) 106,2xx) 104,3xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 110,8 102,8
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər 9 723,5 101,2 101,2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 2 829,4x) 81,1xx) 116,4xxx)
o cümlədən: ixrac 1 849,5x) 95,0xx) 110,5xxx)
idxal 979,9x) 57,3xx) 142,2xxx)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 2 203,3x) 70,0xx) 125,6xxx)
o cümlədən: ixrac 1 223,4x) 79,4xx) 120,4xxx)
ondan qeyri-neft ixracı 174,3x) 53,6xx) 172,5xxx)
idxal 979,9x) 57,3xx) 142,2xxx)
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları.
xx) 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
xxx) 2015-ci ilin yanvar-fevral ayları 2014-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim