AZ    EN
logo

2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.05.2022, 16:46
Göstəricinin adı 2022-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2022-ci ilin yanvar-aprel ayları 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2021-ci ilin yanvar-aprel ayları 2020-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 39 554,8 107,2 99,8
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 19 469,1 111,4 104,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 938,4 106,8 99,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 27 386,6 102,7 96,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 5 961,7 115,1 116,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 3 678,0 94,7 91,3
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 2 356,9 117,9 84,8
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 254,6 68,5 95,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 685,2 103,6 102,3
o cümlədən: bitkiçilik 145,2 114,8 102,6
heyvandarlıq 1 540,0 102,8 102,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 67,3 107,7 93,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 485,5 136,5 69,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 822,5 114,8 103,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 13 927,3 103,0 100,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 829,8 106,9 95,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 10 687,6 129,8 86,0
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 8 168,7 108,5 103,6
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 518,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 20 463,2 119,5 99,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 037,5 119,1 98,9
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2022-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 10 372,0 127,3 98,7
Kredit qoyuluşları, 2022-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 18 007,8 122,3 94,2
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 685,2 74,6 66,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 809,0* 113,4** 95,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 112,4 104,0
Əhalinin sayı, 2022-ci il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər 10 167,2 100,4 100,5
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 12 194,2* 172,1** 105,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 109,5** 85,4***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 9 267,1* 203,6** 111,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 116,8** 91,7***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 727,2* 145,0** 116,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 132,1** 103,1***
idxal
faktiki qiymətlərlə 2 927,1* 115,6** 96,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 96,3** 75,7***

Qeyd:

* 2022-ci ilin yanvar-mart ayları.
** 2022-ci ilin yanvar-mart ayları 2021-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.
*** 2021-ci ilin yanvar-mart ayları 2020-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim