AZ    EN
logo

2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

18.12.2019, 09:29
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2017-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 72 852,2 102,1 101,0
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 44 946,9 103,5 101,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 7 357,8 101,2 100,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 42 239,6 101,4 101,4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 10 231,4 113,9 109,1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 12 786,9 97,2 91,2
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 7 986,4 103,5 121,2
ondan qeyri-neft sənayesinə 1 493,1 96,9 122,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 362,4 107,1 104,6
o cümlədən: bitkiçilik 3 631,3 111,3 106,6
heyvandarlıq 3 731,1 103,2 102,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 212,8 101,6 101,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 856,2 102,5 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 964,2 115,9 109,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 34 419,2 103,5 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 8 312,8 102,5 102,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 21 132,2 104,6 136,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 20 175,3 102,6 127,2
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 956,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 50 845,1 107,4 109,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 135,2 106,4 108,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 811,1 108,2 111,8
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 14 445,8 117,6 101,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 384,9 81,5 89,9
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 614,2* 113,7** 102,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,6 102,3
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 053,1 100,9 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 27 436,7* 103,4** 136,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 98,7** 101,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 15 981,4* 92,5** 138,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 99,5** 101,0***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 572,9* 116,5** 110,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 111,3** 101,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 11 455,3* 123,8** 133,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 97,2** 101,9***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları
** 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim