AZ    EN
logo

2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

10.03.2020, 16:00
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə

Məlumat üçün:

2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-сi ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən , faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat 12 578,0 102,8 103,0
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 7 554,2 106,7 101,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 263,7 101,9 102,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 7 706,1 100,9 104,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 1 966,6 121,7 115,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 1 965,2 112,7 90,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 1 027,7 101,8 102,0
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 154,9 121,0 73,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 656,4 103,6 103,6
o cümlədən: bitkiçilik 27,4 112,7 143,7
heyvandarlıq 629.0 103,2 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 34,1 104,1 101,3
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 310,4 102,4 101,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 371,7 121,1 109,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 5 858,7 103,1 102,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 413,9 105,0 100,7
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 3 613,2 102,3 136,0
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 3 330,2 112,1 120,3
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 283,0 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 8 301,5 108,9 105,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 834,0 108,0 104,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 8 588,5 106,3 107,7
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat 15 513,6 120,4 110,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 306,9 83,3 92,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 712,1* 127,8** 107,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8 101,9
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər 10 073,2 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 2 372,3* 94,5** 112,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 81,9** 106,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 1 651,4* 111,1** 96,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,5** 100,8***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 140,8* 102,5** 110,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,2** 102,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 720,9* 70,3** 148,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 55,0** 118,0***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar ayı.
** 2-ci sütun üzrə 2020-ci ilin yanvar ayı 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən, 3-cü sütun üzrə 2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən.

*** 2019-cu ilin yanvar ayı 2018-ci ilin yanvar ayına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim