AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar ayı)

15.02.2008
 2008-ci ilin yanvarı faktiki, milyon manat2008-ci ilin yanvarı 2007-ci ilin yanvarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin yanvarı 2006-cı ilin yanvarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 2286 111.3 146.7
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 2022.6 111.3 152.4
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 367.2 105.1 103.5
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 97 104.7 105.9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 13.3 108.9 116.9
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 56.1 140.3 117.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 754.3 114.7 114.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 239.8 129.1 141.9
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 11766.9x) 101.1xx) 136.0xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 6058.3x) 95.1xx) 146.6xxx)
idxalın ümumi həcmi 5708.6x) 108.4xx) 125.1xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6006.6x) 155.3xx) 188.2xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6059.5x) 159.9xx) 177.0xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 52.9x) - -
Əhalinin gəlirləri 1218.7 132.9 129.8
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 143.2 131.4 128.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 230 131.4 137.7
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il fevralın 1-nə, nəfər) 50505 94.2 95.2
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 115.3 117
x) 2007-ci il
xx) 2007-ci il 2006-cı ilə nisbətən
xxx)2006-cı il 2005-ci ilə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim