AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)

16.11.2007
 2007-ci ilin yanvar-oktyabrı faktiki, milyon manat2007-ci ilin yanvar-oktyabrı 2006-cı ilin yanvar- oktyabrına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin yanvar-oktyabrı 2005-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 18739.6 126.8 134.3
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 15617.4 126.4 138
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5138.5 116.6 115
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2019.1 104.4 98
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 134.9 114.6 113.1
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 575.2 121.6 122.6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 6048.9 115 112.7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1844.1 133.3 140.9
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 8223.3x) 95.3 xx) 150.8 xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 4315.9x) 89.0 xx) 193.9 xxx)
idxalın ümumi həcmi 3907.4x) 103.2 xx) 117.4 xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 4383.4 x) 163.3xx) 184.9 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 3985.9 x) 164.6 xx) 162.8 xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 397.5x) - -
Əhalinin gəlirləri 10603.2 139.9 121.9
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1254.4 138.3 120.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 186.8 133.9 119.8
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il noyabrın 1-nə, nəfər) 51027 93.8 96.5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.1xxxx) 107.7
x) 2007-cı ilin yanvar-sentyabrı
xx) 2007-ci ilin yanvar-sentyabrı 2006-cı ilin yanvar-sentyabrına nisbətən
xxx) 2006-cı ilin yanvar- sentyabrı 2005-ci ilin yanvar- sentyabrına nisbətən
xxxx)2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 113.1%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim