AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar-fevral ayları)

18.03.2008
 2008-ci ilin yanvar-fevralı faktiki, milyon manat2008-ci ilin yanvar-fevralı 2007-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin yanvar-fevralı 2006-cı ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 4767 113.4 141.7
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 4062.8 113.3 140.1
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 859.9 120.5 113.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 189.2 103.8 104.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 26.8 114.3 117
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 127.4 142.2 116.5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1495.2 114.5 113.9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 435.6 129 140.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 1119.8x) 142.6xx) 160.4xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 626.2x) 158.1xx) 167.4xxx)
idxalın ümumi həcmi 493.6x) 126.7xx) 153.8xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 978.3x) 189.9xx) 2.6 d.xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 179.5x) 195.1xx) 71.1xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 798.8x) - -
Əhalinin gəlirləri 2625.5 133 133
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 308.3 131.4 131.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 231 127.6 128.5
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il martın 1-nə, nəfər) 45310 84.8 94.8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 115.7 116.7
x) 2008-ci ilin yanvarı
xx) 2008-cı ilin yanvarı 2007-ci ilin yanvarına nisbətən
xxx)2007-cı ilin yanvarı 2006-cı ilin yanvarına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim