AZ    EN
logo

2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

15.11.2016

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2014-сü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 49 223,4 96,3 103,3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 32 375,4 94,5 105,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 111,6 95,2 102,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 25 998,7 99,8 102,2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 832,6 103,4 109,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 11 889,2 73,7 98,1
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 8 608,8 72,6 102,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 959,7 101,8 106,7
o cümlədən: bitkiçilik 2 448,3 101,2 110,7
heyvandarlıq 2 511,4 102,5 102,4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 182,6 99,2 100,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 577,7 101,9 103,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 302,9 103,8 108,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 23 870,8 102,1 111,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 106,4 100,3 105,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 12 103,9 87,2 87,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 12 468,2 89,5 100,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 364,3 - -
Əhalinin gəlirləri, milyon manat 36 635,8 108,7 105,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 3 804,5 107,5 104,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 813,9 106,9 105,1
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 16 785,1 87,8 108,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 597,3 118,0 139,1
Orta aylıq əmək haqqı, manat 490,5x) 106,4 xx) 104,4xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 111,6 103,7
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 9 784,6 101,1 101,2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 15 781,3x) 95,3xx) 98,7xxx)
o cümlədən: ixrac 9 579,8x) 96,5xx) 98,3xxx)
idxal 6 201,5x) 92,9xx) 100,3xxx)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 12 742,7x) 88,8xx) 95,6xxx)
o cümlədən: ixrac 6 541,2x) 86,1xx) 93,8xxx)
ondan qeyri-neft ixracı 844,1x) 77,6xx) 106,0xxx)
idxal 6 201,5x) 92,9xx) 100,3xxx)
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları.
xx) 2016-cı ilin yanvar- sentyabr ayları 2015-ci ilin yanvar- sentyabr aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
xxx) 2015-ci ilin yanvar- sentyabr ayları 2014-cü ilin yanvar- sentyabr aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim