AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

19.10.2021, 11:47
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-сu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 62 877,4 104,8 96,1
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 40 204,7 106,2 97,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6 279,0 104,3 95,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 36 558,3 104,5 95,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 10 804,5 119,6 110,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 9 560,2 91,3 96,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 5 526,4 92,0 85,9
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 041,1 98,0 75,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 7 342,1 105,0 101,5
o cümlədən: bitkiçilik 3 989,4 107,3 100,1
heyvandarlıq 3 352,7 102,6 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 140,3 99,8 81,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 838,9 90,0 62,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 699,3 105,7 102,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 30 350,1 102,8 98,4
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 402,7 104,6 74,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 17 871,6 99,5 106,5
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 17 711,9 95,0 111,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 159,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 42 251,7 102,0 98,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 219,3 101,5 97,9
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 559,1 108,7 92,0
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 15 608,0 106,3 105,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 904,2 84,9 71,4
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 725,6* 102,2** 120,5***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 105,2 102,9
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 145,1 100,4 100,7
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 20 100,1* 128,3** 70,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 95,9** 77,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 12 750,6* 142,0** 69,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,1** 91,5***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 584,5* 137,4** 90,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 124,3** 81,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 7 349,5* 109,8** 71,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 90,2** 57,8***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim