AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)

15.11.2012
Göstəricilər 2012-ci ilin yanvar-oktyabrında faktiki, milyon manat 2012-ci ilin yanvar-oktyabrı 2011-сi ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 44 218.0 101
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 22 447.9 110.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 28 544.5 96.1
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 306.6 106.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 11 135.8 126.8
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 8 259.9 130.3
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4 363.8 105.9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 174.2 103.3
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 118.3 107.9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 163.30 117.2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 13 997.3 109.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4 568.9 107.7
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 521.0x) 139.4xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 11 074.2 x) 126.8xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 446.8 -
Əhalinin gəlirləri 27 128.5 113.7
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2 959.4 112.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 388.2x) 108.6xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi х 101.3
Statistika məlumatı1) - -
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 32 494.1x) 92.83)
o cümlədən: - -
ixrac 25 728.9x) 91.83)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 097.3x) 106.43)
idxal 6 765.2x) 96.63)
Gömrük məlumatı2): - -
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 24 556.4x) 88.13)
o cümlədən: - -
ixrac 17 791.2x) 84.93)
idxal 6 765.2x) 96.63)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3)2012-ci ilin yanvar-sentyabrı 2011-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x)2012-ci ilin yanvar-sentyabrı; xx)2012-ci ilin yanvar-sentyabrı 2011-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim