AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-iyul ayları)

13.08.2010
 2010-cu ilin yanvar-iyulu faktiki, milyon manat2010-cu ilin yanvar-iyulu 2009-cu ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 23  154.7 103.5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 9  674.1 104.2
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 16231.5 103.2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2841.8 109.7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 4567.4 111.2
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3159.3 104.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1  943.8 90.0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 109.5 103.1
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 80.9 105.1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 619.4 131.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 7348.0 108.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2  426.4 110.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 13 147.11) 153.42)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 10 245.4 1) 176.22)
idxalın ümumi həcmi 2  901.7 1) 105.22)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 4  922.7 1) 101.32)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 4  276.7 1) 96.42)
Dövlət büdcəsinin profisiti 646.0 -
Əhalinin gəlirləri 13604.0 109.3
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1527.4 108.0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 316.3 105.3
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104.9
1) 2010-cu ilin yanvar-iyunu
2) 2010-cu ilin yanvar-iyunu 2009-cu ilin yanvar-iyununa nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim