AZ    EN
logo

2020-ci ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

13.01.2021, 09:57
Göstəricinin adı 2020-ci ildə, faktiki 2020-ci il 2019-cu ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu il 2018-сi ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 72 432,2 95,7 102,2
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 50 792,5 97,4 103,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 7 262,8 95,0 101,4
Sənaye məhsulu, milyon manat 37 058,9 95,0 101,8
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 11 681,0 112,5 114,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 17 028,1 91,7 105,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 11 148,4 87,7 110,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 3 001,3 87,9 133,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 8 428,9 102,0 107,2
o cümlədən: bitkiçilik 4 028,4 100,8 111,7
heyvandarlıq 4 400,5 103,1 103,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 188,6 80,2 102,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 177,6 57,3 102,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 235,9 100,6 115,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 40 166,5 98,7 103,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 998,4 72,1 103,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 24 673,1 101,9 107,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 26 417,1 108,2 107,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 1 744,0 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 55 726,1 98,2 106,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 587,6 97,5 106,0
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 7 908,2 91,1 107,5
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 14 681,3 97,1 120,3
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 922,9 65,4 83,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 703,5* 112,9** 115,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8 102,6
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 10 123,4 100,6 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 21 863,3* 72,8** 103,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 78,3** 97,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 12 177,8* 69,0** 93,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,5** 99,4***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 638,2* 92,0** 114,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,1** 108,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 9 685,5* 78,2** 120,3***
müqayisəli qiymətlərlə x 63,8** 94,4***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim