AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2017-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

15.09.2017
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları 2016-сı ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 43 713,2 98,9 96,9
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 27 431,5 102,4 94,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 498,0 97,9 95,7
Sənaye məhsulu, milyon manat 24 774,5 94,0 101,0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 953,9 104,3 103,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 9 868,5 100,1 69,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 7 191,3 102,2 67,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 431,0 101,7 102,4
o cümlədən: bitkiçilik 2 199,0 100,9 102,1
heyvandarlıq 2 232,0 102,5 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 150,1 101,9 98,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 262,4 102,3 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 109,9 105,1 109,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 21 723,0 102,0 102,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 164,1 100,6 100,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 10 788,8 130,3 77,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 11 327,5 121,2 86,6
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 538,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 31 770,8 107,6 108,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 269,1 106,5 107,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 6 860,7 87,5 103,1
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 12 860,8 76,9 82,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 812,8 120,5 116,2
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 523,1* 106,9** 106,6***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 114,0 110,8
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər 9 858,9 101,0 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1)
faktiki qiymətlərlə 12 872,2* 106,2** 76,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,0** 93,6***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 8 502,5* 115,5** 69,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,6** 95,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 369,7* 91,8** 89,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 77,3** 89,2***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı2)
faktiki qiymətlərlə 10 522,1* 113,3** 67,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,6** 80,5***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 6 152,4* 135,8** 53,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,3** 75,1***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 855,0* 129,7** 67,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 127,0** 73,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 369,7* 91,8** 89,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 77,3** 89,2***

Qeyd:

* 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları.

** 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları 2016-cı ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.

1 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

2 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim