AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

14.12.2017
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-сı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 63 071,3 99,8 96,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 39570,3 102,4 94,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6481,8 98,8 95
Sənaye məhsulu, milyon manat 35 650,6 96,2 99,4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 8 537,8 103,5 104,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 13 688,4 97,2 72
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 10 050,4 98,3 72,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 200,6 104,2 102,3
o cümlədən: bitkiçilik 2 942,0 105,9 102,1
heyvandarlıq 3 258,6 102,8 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 206,2 101,8 99,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 786,3 102,3 102
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 552,9 105,9 104,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 30 862,8 102,3 101,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 7 532,5 101 99,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 14 749,3 113,8 83,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 15463,1 111 90
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 713,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 43389,9 108,2 108,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4459,1 107,2 107,7
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 280,1 98,2 103,3
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 12152,2 76,8 85,2
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1889,6 137,4 105,7
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 525,4* 106,4** 106,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,4 112,1
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər 9 883,3 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1 )
faktiki qiymətlərlə 19 459,0* 109,4** 82,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,0** 94,8***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 12 500,6* 115,5** 76,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,9** 96,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 958,4* 99,9** 93,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,0** 91,9***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı2 )
faktiki qiymətlərlə 16 012,6* 111,8** 77,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,8** 88,6***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 9 054,2* 123,0** 67,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 93,2** 86,3***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 218,7* 125,1** 73,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 122,8** 79,4***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 958,4* 99,9** 93,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,0** 91,9***

Qeyd:

* 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları.

** 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.

1 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

2 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim