AZ    EN
logo
2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 722,3 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 0,8 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 0,3 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında istehlak qiymətləri indeksi 104,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 18,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala 3752,8 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 713,2 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 7036,8 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 299,5 min olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlakçılara 9,5 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2021-ci il mart ayının 1-nə əhalinin sayı 10127127 nəfər olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana dünyanın 123 ölkəsindən 72,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.04.2018
Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-mart ayları 2017-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-mart ayları 2016-сı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 17 185,1 102,3 99,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 9 462,8 102,9 102,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 755,7 101,4 98,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 11 143,7 102,0 93,2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 301,4 109,9 102,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 2 869,2 84,7 103,0
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2 142,2 88,8 104,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 823,6 104,2 103,5
o cümlədən: bitkiçilik 30,2 163,2 124,6
heyvandarlıq 793,4 102,8 103,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 49,8 100,7 102,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 454,9 101,5 102,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 421,9 113,2 105,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 8 491,7 102,6 101,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 004,1 101,7 98,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 4563 127,0 97,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 4408 112,7 149,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 155 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 12 533,3 109,8 106,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 280,5 108,8 105,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 7 750,3 109,1 87,9
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 11 561,1 72,8 78,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 700,9 109,3 117,1
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 510,8* 102,2** 105,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,0 113,2
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər 9911,5 100,9 101,0
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 4 439,0* 131,3** 122,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 105,8** 89,4***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 2 987,5* 124,4** 134,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 105,5** 89,7***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 241,7* 137,3** 102,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 135,8** 100,2***
idxal
faktiki qiymətlərlə 1 451,5* 148,0** 100,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,6** 89,0***

Qeyd:

* 2018-ci ilin fevral ayı
** 2018-ci ilin fevral ayı 2017-ci ilin fevral ayına nisbətən.
***2017-ci ilin fevral ayı 2016-cı ilin fevral ayına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim