AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar ayı)

15.02.2007
  2007-ci ilin yanvarı faktiki,milyon manat2007-ci ilin yanvarı 2006-cı ilin yanvarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin yanvarı 2005-ci ilin yanvarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1647.0 146.7 134.6
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 1494.9 152.4 140.2
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 357.2 103.5 101.2
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 89.7 105.9 105.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 39125 116.9 110.5
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 40.1 117.8 125.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 564.9 114.1 112.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 167.6 141.9 131.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 11636.6x) 136.0 xx) 120.0 xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 6372.1 x) 146.6 xx) 120.2 xxx)
idxalın ümumi həcmi 5264.5 x) 125.0 xx) 119.8 xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 3881.2 x) 188.8xx) 136.2 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 3789.7 x) 177.0 xx) 142.5 xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 91.5 x) - -
Əhalinin gəlirləri 838.7 129.9 115.5
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 99.7 128.4 114.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 160.6 126.3 119.5
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il fevralın 1-nə, nəfər) 53633 95.2 100.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 117.0xxxx) 105.3
x) 2006-cı il
xx) 2006-cı il 2005-ci ilə nisbətən
xxx)2005-ci il 2004-cü ilə nisbətən
xxxx) 2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 106.4%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim