AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar-avqust ayları)

14.09.2007
 2007-ci ilin yanvar-avqustu faktiki, milyon manat2007-ci ilin yanvar-avqustu 2006-cı ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2006-cı ilin yanvar-avqustu 2005-ci ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 14816.4 132.5 134.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 12248.5 132.7 140.5
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3827.7 111.6 111.7
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1559.6 103 99.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 107.4 119.7 109.6
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 441.5 119.8 125.1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 4743 114.7 112.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1404.5 132.9 138.9
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 6266.3x) 106.2 xx) 141.0 xxx)
o cümlədən:
ixracın ümumi həcmi 3395.9 x) 103.2 xx) 204.2 xxx)
idxalın ümumi həcmi 2870.4 x) 110.1 xx) 101.4 xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 3615.6 x) 174.0 xx) 188.5 xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2896.0 x) 158.8 xx) 166.2 xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 719.6 x) - -
Əhalinin gəlirləri 8089.2 139.7 120.6
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 958 138.1 119.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 175.5 127.7 120
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il sentyabrın 1-nə, nəfər) 51614 93.9 97.5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 115.9xxxx) 106.9
x) 2007-cı ilin yanvar-iyulu
xx) 2007-ci ilin yanvar- iyulu 2006-cı ilin yanvar-iyuluna nisbətən
xxx) 2006-cı ilin yanvar- iyulu 2005-ci ilin yanvar- iyuluna nisbətən
xxxx)2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 109.8%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim